fot. Ewa Bielańczyk

V PRACOWNIA RZEŹBY I OTOCZENIA – OBRAZOWANIE PRZESTRZENNE

ukierunkowana jest na eksplorację obszarów dotąd dla rzeźby trudno dostępnych. Pozyskiwanie nowych form wyrazu wzbogaca warsztat rzeźbiarski oraz rozszerza horyzonty pojmowania przestrzeni w kontekście obiektu rzeźbiarskiego. Pracownia jest miejscem poszukiwań, doświadczeń i eksperymentów. Dysponuje zaawansowanym technologicznie laboratorium holograficznym, pozwalającym na rejestrację w technice holografii przygotowanych obiektów bądź kompozycji przestrzennych.

Głównym celem pracowni jest zapoznanie studentów z techniką holografii oraz przede wszystkim, z praktycznym zastosowaniem pozyskanej wiedzy do realizacji celów artystycznych.

Oferta pracowni:

  • pozyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej zasad rejestracji hologramów transmisyjnych, światła białego oraz tęczowych,
  • umiejętności kreowania obiektu bądź aranżacja przestrzeni celem rejestracji holograficznej z wykorzystaniem różnych technik rzeźbiarskich,
  • umiejętności ekspozycji hologramów podporządkowanej specyficznym wymaganiom oświetleniowym,
  • aranżacji przestrzeni pod kątem maksymalnej czytelności hologramów,
  • umiejętności kompozycji realizacji rzeźbiarskiej z hologramem. Zestawienie obrazu nierzeczywistego z obiektem rzeczywistym. Przeniesienie rzeczywistej sytuacji w iluzoryczną przestrzeń hologramu,
  • poznanie klasycznego warsztatu rzeźbiarskiego