Prezentowane prace powstały w trakcie pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Pracowni Obrazowania Przestrzennego (jeszcze wtedy funkcjonującej pod nazwą „Pracownia holograficzna”)

Poniższa dokumentacja jest odpowiedzią studentów na zadane tematy w roku akademickim 2011/12. Przedstawia rzeźby, hologramy oraz realizacje wykorzystujące hologramy w zestawieniu z obiektami różnych dyscyplin artystycznych.