Praca skupia się na poszukiwaniu relacji między światłem, obiektem a odbiorcą. Segregując oraz wykluczając miejsca naświetlenia przedmiotu wpływam bezpośrednio na kształt czy też bezkształt światła oraz cienia. Tworzę podziały oraz granicę między światłem wyzwalanym a wiązką przedmiotową. Tym samym zaburzając sposób w jaki światło lasera dociera do obiektu. Nie traktuję hologramu jako dokładną rejestrację rzeczywistości czy jej iluzję a bardziej jako możliwość do nawiązania interakcji z obiektem i przestrzenią. Staram się zadać pytanie o podstawowe elementy hologramu – wiązkę światła, jego odbicie oraz zapis na błonie światłoczułej. Łącząc hologram ze stalowymi elementami blachy podejmuję grę między obrazem realnym a pozornym. Stalowe namacalne elementy stanowią dla mnie rodzaj odbicia sytuacji, która „dzieje się” w momencie ukazania hologramu.
The idea behind this project comes from my fascination for alien shapes and visuals. I like creating models and to me the construction I’ve imagined depicts alien forms, trying to symbolize advanced technologies (or at least the way I imagine them to be). The thin round plates and the string-thin legs create the mock up of an otherworldly structure, or something from the distant future. By placing the holograms on top of the black  plates, the idea is to create the illusion that these round objects are way heavier than what they really are, so that the viewer gets the false impression that the legs are holding up sometimes way beyond their possibilities. The objects are placed on a white surface in order to create the needed contrast, but also, so that the legs appear even thinner than they are. In short, I want this work to appear as a piece of world from another dimension where I imagine buildings and materials are on completely different levels, opposite to what we are used to.

Autor: Atanas Hristov
Tytuł: Peeking Over From the Other Side
Interior Design BA II