WYDZIAŁ RZEŹBY
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

PROGRAM PRACOWNI

Nazwa Pracowni
V PRACOWNIA RZEŹBY I OTOCZENIA – OBRAZOWANIE PRZESTRZENNE

Kierownik Pracowni / imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, kontakt służbowy
dr hab. Jarosław Bogucki, prof. UAP
jaroslaw.bogucki@uap.edu.pl

 Asystent / imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, kontakt służbowy
dr Szymon Zwoliński, labor.
szymon.zwolinski@uap.edu.pl

Wydział
RZEŹBY

Sala
Sala 221 A bud. B
Sala 106 bud. C

strona UAP

http://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-rzezby/katedra-rzezby-i-otoczenia/v-pracownia-rzezby-i-otoczenia-obrazowanie-przestrzenne/

Ogólna formuła zajęć
Zasadniczym elementem realizacji ćwiczeń w pracowni jest praca z wykorzystaniem techniki holografii w zestawieniu z różnymi obiektami przestrzennymi wykonanymi w dowolnych technikach artystycznych. Pracę w pracowni możemy podzielić na poszczególne etapy:
– przygotowanie teoretyczne – wstęp do techniki holografii;
– realizacja ćwiczeń – odpowiedź na zadane tematy, korekty;
– praca w studiu holograficznym HS5, oraz w pracowniach rzeźbiarskich;
– przygotowanie obiektów w dowolnych materiałach, realizacja hologramów.

Ogólne treści merytoryczne
W pracowni wykonywane są ćwiczenia uwzględniające wykorzystanie techniki holografii, których stopień trudności dostosowany jest do pozyskanego przez studenta doświadczenia, w szczególności z zakresu warsztatu holograficznego. Wraz ze zdobytym doświadczeniem student może realizować własne tematy. Przewodnim celem wykonywanych zadań jest wykorzystanie holografii jako techniki plastycznej w realizacji projektów artystycznych. Łączenie holografii z innymi dyscyplinami sztuki. Realizacja obiektów lub kompozycji przeznaczonych do rejestracji holograficznej. Ekspozycja oraz aranżacja przestrzeni z uwzględnieniem zasad prezentacji
hologramu. Pozyskanie ww doświadczenia pozwala na samodzielną pracę oraz dalszy rozwój własnej twórczości z uwzględnieniem obrazu holograficznego jako ważnego środka artystycznego wyrazu.

Realizowane tematy/zadania

 1. Antonim (Martwa natura z hologramem).
  Celem ćwiczenia jest realizacja w dowolnej technice rzeźbiarskiej martwej natury lub kompozycji przestrzennej z wykorzystaniem hologramu o maksymalnej wielkości 15×15 cm.
  (Świadomość kompozycji dzieła z hologramem. Zestawienie obrazu nierzeczywistego z obiektem rzeczywistym. Przeniesienie rzeczywistej sytuacji w „przestrzeń” hologramu – ćwiczenie realizowane w pracowni oraz w studiu HS5)
 2. Zwierciadło.
  Celem ćwiczenia jest realizacja w dowolnej technice rzeźbiarskiej dwóch form, wykonanie hologramu jednej z nich, a następnie przygotowanie ekspozycji z wykorzystaniem hologramu w zestawieniu z rzeźbą.
  (Świadome planowanie kompozycji hologramu w zestawieniu hologram – obiekt
  – ćwiczenie realizowane w pracowni oraz w studiu HS5)
 3. Płaskorzeźba/kompozycja z hologramem
  Celem ćwiczenia jest realizacja płaskorzeźby lub kompozycji przestrzennej w dowolnej technice rzeźbiarskiej z wykorzystaniem hologramu jako elementu całości.
  (Zestawienie obrazu nierzeczywistego z obiektem rzeczywistym. Przeniesienie rzeczywistej sytuacji w „przestrzeń” hologramu – ćwiczenie realizowane w pracowni oraz w studiu HS5)
 4. Światło i ruch
  Mobilna kompozycja przestrzenna z wykorzystaniem hologramu lub hologramów ze zmiennym źródłem światła.
  Celem ćwiczenia jest stworzenie sytuacji gdzie istnieje możliwość zmiany położenia źródła światła względem hologramu bądź zmianę położenia hologramu względem źródła światła. Zadaniem studenta jest przygotowanie holografowanego obiektu tak, aby poprzez dynamikę formy spotęgował wrażenie ruchu wywołanego manipulacją światłem.
  (Świadomość wpływu źródła światła na hologram – kompozycja, ruch, kolor – ćwiczenie realizowane w pracowni oraz w studiu HS5)
 5. Pół na pół.
  Propozycja realizacji w ramach współpracy dla pracowni I roku Studiów I stopnia w oparciu o wspólnie wypracowaną koncepcję kierowników pracowni.
  ( ćwiczenie realizowane w pracowni rzeźby I roku Studiów I stopnia oraz w studiu HS5)
 6. Symulakr. Hologram jako iluzja rzeczywistości.
  Etapy pracy:
  1. Stwórz kompozycję przestrzenną w postaci autorskiej symulacji rzeczywistości z dostępnych przedmiotów, choćby tych codziennego użytku. W realizacji symbolicznie odnieś się do Twojej obecnej sytuacji lub obserwacji/spostrzeżeń które masz, a które mają charakter bardziej uniwersalny.
  Format maksymalny: 50x50x50cm
  2. Przygotuj krótką sekwencję wideo będącą symulacją docelowego hologramu (z uwzględnieniem ustawienia światła na jakie pozwala aparatura laboratorium holograficznego)
  3. Przedstaw propozycję docelowej ekspozycji hologramu oraz jego oprawę.

Wymagania wstępne
Znajomość podstaw technik rzeźbiarskich:
Praca w glinie i podstawy realizacji odlewów gipsowych.

Spis zalecanych lektur
Karta przedmiotu*

Język wykładowy
j. polski, j. angielski